De persoonlijke gegevens van de persverantwoordelijken werden weggelaten conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Indien de persverantwoordelijken dit wensen, kunnen hier nog andere gegevens vermeld worden, onder dezelfde voorwaarden als deze onder de rubriek clubs.
De persverantwoordelijken kunnen gecontacteerd worden via de webmaster.

Jacques Denys

Voorzitter

Noppe Frederik

Perscontact

Danny Lingier

VUM
  • Het Nieuwsblad

Willy Bolle

  • Sportredactie het Laatste Nieuws

Ivan Crabbe

  • Sportredactie het Laatste Nieuws

Fons Roets

Provinciaal
  • Sportredactie het Laatste Nieuws

Matthias Vanderaspoilden

  • De Krant van West-Vlaanderen

Olivier Volckaert

  • De Krant van West-Vlaanderen