De persoonlijke gegevens van de persverantwoordelijken werden weggelaten conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Indien de persverantwoordelijken dit wensen, kunnen hier nog andere gegevens vermeld worden, onder dezelfde voorwaarden als deze onder de rubriek clubs.
De persverantwoordelijken kunnen gecontacteerd worden via de webmaster.

Jacques Denys

Voorzitter

Ivan Crabbe

Nationaal
  • Sportredactie het Laatste Nieuws

Fons Roets

Provinciaal
  • Sportredactie het Laatste Nieuws

Wouter Vanderstricht

  • De Krant van West-Vlaanderen

Bart Casteleyn

  • De Krant van West-Vlaanderen